T Machinery a.s. vystavuje v Národním technickém muzeu v Praze

24.07.2017

Společnost T Machinery a.s. podporuje kulturní organizace a instituce. V roce 2013 věnovala Národnímu technickému muzeu v Praze do nové expozice hornictví důlní kombajn MB 280 E s mechanizovanou výztuží a hřeblovým porubovým dopravníkem pro těžbu uhelných slojí o nízké mocnosti. Tímto darem Národní technické muzeum získalo unikátní exponát, moderní dobývací stroj. V žádné podobné expozici na světě není vystavována moderní důlní technika dnešních dnů. Kromě podpory vzdělání technických oborů tak společnost získala unikátní reprezentativní prostor v hlavním městě, kde stroj může důstojně předvádět svým zákazníkům a partnerům.